Velkommen til Mona's Turdagbok

Mitt digitale skattekammer

Turdagboken er bygd opp med at alle årstall står på første side. På linken på hvert årstall finner du alle måneder og under måneder er det ett album for hver enkelt dato jeg har vært på tur.

I menyen til venstre finnes en søkemotor hvor man kan søke på for eksempel "Steigtind" og da får du opp bilder med tags av Steigtind.

12.01.15 Jeg holder på å gjøre turdagboken tilgjengelig for alle, men må gå gjennom hvert album da der er noen bilder som er private og kun registrerte brukere som kan se.

Hvis spørsmål eller om noen lurer på en tur .. send meg gjerne en mail på monastegen@hotmail.no

Jeg henger litt etter med tekst og beskrivelse på bilder de siste årene. Litt for mange turer og for liten tid til å skrive.

     
 
 • 10.08.03 Høgstefjellet 464 moh, Åsane, Bergen, Hordaland

  30 photos

  10.08.03 Tur gjennom deler av Den Trondhjemske postveien med Tor. Vi gikk opp fra Langvatnet på Nyborg og mot Falkanger og over Høgstefjellet tilbake til Nyborg.

  Den Trondhjemske postvei er en kulturhistorisk vei.

  Posten i Norge ble opprettet av Christian IV i 1647. Dette førte til behov for faste veier mellom de største byene. I 1758 kom det en ny forordning og det ble stilt høyere krav til standarden på veiene.

  Fra starten av gikk det vei fra Bergen til Christiania, men først i 1786 gikk det rute mellom Bergen og Trondheim.

  I begynnelsen fulgte posttransporten de gamle ferdselsårene. I 1758 kom det nye krav til veistandard, veiene skulle fra nå av være kjørbare og mange steder måtte veiene kraftig utbedres og til dels legges om. Øverste ansvarlig for gjennomføring av dette programmet var Generalvegmester von Krogh.

  Arbeidet startet i 1780 og varte til 1804; den delen av postveien som går gjennom Åsane ble bygget i denne perioden, og er i dag den best bevarte strekningen av de gamle postveiene ved Bergen.

 • 27.08.03 Fløyfjellet, Bergen, Hordaland

  13 photos

  27.08.03 På tur med Tommy på Fløyfjellet i Bergen i skumringstimen. Jeg husker ikke helt ruten vi gikk, men vi var innom ei lita åpen hytte vi kom over. Og så fikk vi se "Bergen by night" :)